Datum uitspraak: 12-09-2007
Nummer uitspraak: 103340
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellant is berispt omdat hij zonder aankondiging of uitleg een gesprek met de directie heeft verlaten, door individueel handelen de goede gang van zaken in het lokaal van een collega-leerkracht heeft bemoeilijkt en met zijn handelwijze geen rekening heeft gehouden met afspraken na een vierjarige ontwikkelingstraject van de school. Een eigenzinnig vertrek uit een gesprek met de directie is in zijn algemeenheid ongepast, maar het ontbreken van een nadere onderbouwing van de feiten en omstandigheden blijft voor rekening en risico van de school. Weinig waarschijnlijk dat appellant toestemming van de leerkracht had haar klas binnen te komen. De werkgever heeft echter een schriftelijke verklaring van de leerkracht niet overgelegd. Ook dit gebrek blijft voor rekening van verweerder. Handelen in strijd met de kennis en kunde, aangeleerd in een ontwikkelingstraject, biedt onvoldoende zelfstandige grondslag voor de conclusie dat er sprake is van plichtsverzuim. Beroep gegrond.