Datum uitspraak: 15-02-2005
Nummer uitspraak: 102722
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naar aanleiding van een klacht van een ouder, heeft de werkgever de werknemer berispt wegens plichtsverzuim, eruit bestaande dat de werknemer zich tegenover een aantal moeders van leerlingen van de school, luidruchtig en agressief zou hebben gedragen, niet zou hebben getuigd van enige vorm van respect voor de desbetreffende moeders en er geen sprake was van een open gesprek. De werkgever heeft aangevoerd grote waarde te hechten aan een effectieve, open en respectvolle communicatie met de ouders en dat het personeel in dat verband ook wordt getraind. Werknemer ontkent en stelt dat hij de moeders op normale wijze te woord heeft gestaan.
De Commissie oordeelt dat er sprake is van woord tegen woord en er geen aanvullende feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de ene verklaring geloofwaardiger is dan de andere zodat de feiten waarop het plichtsverzuim is gebaseerd onvoldoende zijn komen vast te staan. Geen grond voor het opleggen van een disciplinaire maatregel.
Beroep gegrond.