Datum uitspraak: 03-07-2012
Nummer uitspraak: 105343
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft een berisping gekregen vanwege overtreding van het rookverbod in combinatie met het verzenden van een e-mailbericht aan een collega die hem had aangesproken op het overtreden van het rookverbod. Het overtreden van het rookverbod staat vast. De inhoud van de gewraakte e-mail is door de werkgever objectief bezien op goede gronden als respectloos en denigrerend aangemerkt ten aanzien van degene jegens wie de uitlatingen zijn gedaan. Een docent behoort geen normoverschrijdende opmerkingen te maken en op een dergelijke onprofessionele wijze met een collega te communiceren. Dit alles levert plichtsverzuim op, waarbij de opgelegde maatregel proportioneel is. Beroep ongegrond.