Datum uitspraak: 07-01-2008
Nummer uitspraak: 103553
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent. De berisping is opgelegd vanwege het in strijd met afspraken onderhouden van contact met ouders van leerlingen en het niet nakomen van afspraken met betrekking tot de begeleiding van werknemer. Onweersproken is dat het onderwerp contacten met ouders verschillende keren onderwerp van gesprek is geweest. De werknemer heeft op een zo hardnekkige wijze aan haar eigen standpunten en werkwijzen vastgehouden, dat de werkgever in redelijkheid een  disciplinaire maatregel heeft kunnen nemen om haar er op deze wijze toe te bewegen afspraken alsnog na te komen. Ook staat vast dat de werknemer op eigen initiatief wijzigingen heeft aangebracht in het programma dat was opgesteld om haar te begeleiden. Plichtsverzuim waarvoor een schriftelijke berisping proportioneel is.
Beroep ongegrond.