Datum uitspraak: 17-10-2006
Nummer uitspraak: 103130
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie oordeelt dat sprake is van plichtsverzuim nu de werknemer, een docent VO, normoverschrijdende en seksueel getinte opmerkingen jegens een stagiaire heeft gemaakt en zich tevens onbetamelijk heeft gedragen tegenover haar in een gesprek met als doel om haar zijn excuses aan te bieden. Omdat ervoor gekozen was om ten aanzien van het eerder verweten gedrag een gesprek te laten plaatsvinden waarbij de teamleidster aanwezig zou zijn en deze niet adequaat heeft ingegrepen op het moment dat het gesprek uit de hand dreigde te lopen, acht de Commissie de opgelegde maatregel van een schriftelijke berisping disproportioneel.
Beroep gegrond.