Datum uitspraak: 18-07-2006
Nummer uitspraak: 103167
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent is berispt nadat een aantal leerlingen zich had beklaagd over zijn seksueel getint gedrag. Onderzoek verricht door vertrouwenspersoon, waarbij de docent summier van de inhoud van de klachten op de hoogte werd gesteld. Werkgever heeft de werknemer niet in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen het opleggen van de berisping. Summier aanhalen van de inhoud van de klachten door werkgever is ontoereikend als verweermogelijkheid. Beginsel van hoor en wederhoor onvoldoende gerespecteerd. Bovendien is in de berisping alleen melding gemaakt van onprofessioneel gedrag zonder nader aan te geven waaruit dat heeft bestaan. Motiveringsgebrek.
Beroep gegrond.