Datum uitspraak: 21-10-2019
Nummer uitspraak: 108914
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is arbeidsongeschikt. In verband met het overlijden van zijn vader, vertrekt hij halsoverkop naar Turkije en verblijft daar drie dagen. Anderhalve week later vertrekt hij wederom naar Turkije zonder de werkgever hierover te informeren. Ook geeft hij geen gehoor aan een oproep te verschijnen bij de bedrijfsarts. De werkgever legt hem een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werknemer heeft inderdaad een consult bij de bedrijfsarts gemist en is tweemaal naar het buitenland vertrokken zonder afstemming met de werkgever en zonder geneeskundige verklaring van geen bezwaar. Daarmee heeft de werknemer zich niet gehouden aan zijn re-integratieverplichtingen, hetgeen plichtsverzuim oplevert. De Commissie is van oordeel dat het plichtsverzuim zodanig ernstig is, dat een berisping een passende maatregel is. Dat de werkgever ook een loonsanctie aan de werknemer heeft opgelegd, inhoudende loonopschorting van het salaris tot het moment dat de werknemer bij de bedrijfsarts zou verschijnen, maakt dat niet anders.