Datum uitspraak: 15-03-2004
Nummer uitspraak: 102456
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft na een vergadering tegen een collega "Jij rat" gezegd. Gelet op de inhoud van de door de werknemer erkende - en daarmee vaststaande - uitlating is de Commissie van oordeel dat er sprake is van plichtsverzuim als bedoeld in artikel P-4 CAO-HBO. Een docent behoort geen normoverschrijdende opmerkingen te maken en aldus op een dergelijke onprofessionele wijze met een collega te communiceren. Dat de opmerking zou zijn verricht in een bepaalde context doet hieraan niet af. De Commissie acht de opgelegde maatregel echter dispropotioneel vanwege da lange staat van dienst van de werknemer bij de werkgever en omdat het geen structureel gedrag van de werknemer betreft en ook geen weloverwogen opmerking was en de werknemer tegenover de werkgever te kennen heeft gegeven dat hij die opmerking niet had behoren te maken en hij tegen de desbetreffende collega excuses heeft gemaakt. Beroep gegrond.