Datum uitspraak: 05-11-2004
Nummer uitspraak: 102643
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling.
Werkneemster stelt dat beslissing van haar werkgever om haar niet te benoemen in de functie van coördinator leerlingenzorg neerkomt op het direct of indirect onthouden van bevordering/promotie als bedoeld in art. 52 lid 1 onder c. WVO en artikel 13 lid 1 onder d. CAO-VO.
De Voorzitter oordeelt dat onder onthouding promotie dient te worden verstaan de directe of indirecte weigering van de werkgever om de werknemer, die het maximum van de bij zijn functie behorende hoogste aanloopschaal heeft bereikt, te laten overgaan naar de bij de functie behorende maximumschaal. Derhalve is geen sprake van een voor beroep vatbare beslissing.
Beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.