Datum uitspraak: 06-10-2003
Nummer uitspraak: 102382
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling.
Beroep is gericht tegen de mededeling van de werkgever dat de werkzaamheden van appellant geen plaatsing in een schaal 11-functie rechtvaardigen. Volgens appellant is deze mededeling een onthoudening van promotie/bevordering. De bestreden mededeling kan naar het oordeel van de Voorzitter niet worden aangemerkt als een besluit tot het direct of indirect onthouden van promotie/bevordering. Dit laatste betreft de beslissing van van de wekgever om de werknemer die het maximum van de hoogste aanloopschaal heeft bereikt, te laten overgaan naar de bij de functie behorende maximumschaal. Beroep niet gericht tegen een voor beroep vatbaar besluit.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.