Datum uitspraak: 05-11-2002
Nummer uitspraak: 102115
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft een aantal opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten gehad. Werknemer meent dat niet altijd een geldige reden voor de tijdelijkheid van het dienstverband aanwezig was alsmede dat in strijd met artikel H-16a van de CAO-BVE het aantal van zes opvolgende tijdelijke contracten is overschreden zodat sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd zodat ontslag heeft plaats gehad zonder geldige reden. De werkgever geeft aan dat de werknemer een aantal tijdelijke aanstellingen heeft gehad wegens vervanging. Het aantal van zes opvolgende contracten is niet overschreden. Er is op geen moment een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaan. De Commissie acht aannemelijk dat de werknemer ter vervanging is benoemd. Voorts heeft de werknemer zes opvolgende contracten gehad met daarnaast tweemaal een tijdelijke uitbreiding van deze contracten. De Commissie oordeelt dat deze uitbreidingen niet kunnen worden aangemerkt als opvolgende contracten in de zin van artikel H-16a CAO-BVE alsmede artikel 7:668a BW. Derhalve is er slechts sprake van een mededeling dat het dienstverband niet zal worden verlengd. Hiertegen staat geen beroep open.
Beroep niet-ontvankelijk.

Trefwoorden: