Datum uitspraak: 13-01-2005
Nummer uitspraak: 102651
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep tegen salarisinhouding niet-ontvankelijk wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding.
De Commissie concludeert dat de werkgever in redelijkheid heeft kunnen menen dat de werknemer niet is ingegaan op voorstellen van de schoolleiding om haar functie te hervatten en dat zij zich daardoor heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. De Commissie acht het strafontslag, in verband met de zware gevolgen daarvan, gezien de omstandigheden van het geval - situationele arbeidsongeschiktheid, de tussen partijen ontstane impasse, het lange dienstverband en het goede functioneren van de werknemer - disproportioneel.
Beroep gegrond.