Datum uitspraak: 18-01-2005
Nummer uitspraak: 102695
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever was interim-manager en was vanuit zijn functie bevoegd te beschikken over de bankrekening van de werkgever. Werkgever is gebleken dat de werknemer gelden van de werkgever verduisterd heeft. De werknemer stelt dat hij niet is veroordeeld voor enig strafbaar feit zodat er geen aanleiding voor ontslag is.
Werkgever was niet verplicht resultaten van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten en heeft een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de arbeidsrechtelijke relatie en kan naar eigen inzicht, binnen het civielrechtelijk kader, omgaan met zijn verworven kennis van de feiten aangaande het handelen van de werknemer. Gebleken is dat drie maal van de rekening van de werkgever op de privé-rekening van de werknemer bedragen zijn gestort. Voorts is van de rekening van de werkgever geld gestort op de rekening van een stichting waarvan de werknemer en diens echtgenote de enige bestuurders zijn. De werkgever ontkent dat genoemde bedragen met zijn toestemming zijn overgeschreven en werknemer heeft geen bewijs aangedragen dat van het tegendeel doet blijken. Daarbij acht de Commissie de door de werknemer verstrekte verklaringen over de rechtmatigheid en de bestemming van de genoemde bedragen niet geloofwaardig, dit temeer gezien de hoogte van deze bedragen. Verduistering van gelden staat voldoende vast en vormt plichtsverzuim dat zo ernstig is, dat ontslag in verband daarmee proportioneel is.
Beroep ongegrond.