Datum uitspraak: 10-05-2011
Nummer uitspraak: 104873
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is disciplinair ontslagen vanwege het niet naleven van de geldende regels rondom verzuim. De werkgever heeft in zijn voornemen tot het opleggen van de maatregel niet vermeld welke disciplinaire maatregel hij voornemens was op te leggen. Daarmee heeft de werkgever de werknemer de mogelijkheid ontnomen bij diens afweging wel of geen verweer te voeren, alsmede bij het verweer zelf, het karakter van de hem eventueel op te leggen maatregel te betrekken. Daardoor is de werknemer in de hem door de CAO geboden verweermogelijkheden geschaad. Beroep gegrond.