Datum uitspraak: 03-07-2003
Nummer uitspraak: 102272
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellant is docent en is geschorst vanwege twee incidenten met leerlingen waarbij volgens de werkgever bewust fysiek geweld is gebruikt en een denigrerende opmerking is gemaakt. De Commissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat appellant bewust fysiek geweld heeft gebruikt. Wel acht de Commissie plichtsverzuim aanwezig omdat appellant het risico heeft genomen dat hij een leerling in het gezicht raakt en omdat hij tegenover een andere leerling een beledigende opmerking heeft gemaakt. De schorsing in verband daarmee wordt buitenproportioneel geacht: er kan niet worden gezegd dat er sprake was van bewust fysiek geweld; één incident dateert van twee maanden vóór de schorsing en was reeds de volgende dag naar tevredenheid opgelost.
Beroep gegrond.