Datum uitspraak: 02-06-2010
Nummer uitspraak: 104483
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Binnen de opleiding waar werknemer werkzaam was, gold de verplichting om naakt te douchen. Na een weigering van twee deelnemers nog langer naakt te douchen heeft een collega-docent lichamelijke opvoeding  - op initiatief van de werknemer - de groep deelnemers, waar deze twee deelnemers deel van uitmaakten, meegenomen naar het naaktstrand om daar ongekleed te gaan zwemmen. Naakt douchen was volgens de school- en huisregels van de opleiding destijds een verplichting. De desbetreffende twee deelnemers hadden zich daarmee bij de intake akkoord verklaard en zij hadden al enkele weken naakt gedoucht. Het is dan niet onbegrijpelijk dat de werknemer wenste dat deze deelnemers zich aan de regels zouden conformeren. Het daarop volgende handelen van werknemer is in strijd met de op het ROC geldende Gedragscode en daarom te kwalificeren als plichtsverzuim. De opgelegde maatregel (disciplinaire schorsing) is echter niet proportioneel omdat de collega een eigen verantwoordelijkheid had, werknemer niet zelf uitvoerder is geweest en het dan niet redelijk is om hem dezelfde maatregel op te leggen als zijn collega. Beroep gegrond.