Datum uitspraak: 17-03-2014
Nummer uitspraak: 106058
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De schorsing is door de werkgever opgelegd omdat werknemer, opleidingsmanager, zich niet heeft gehouden aan de afspraken om de afstudeerprocedure te verzwaren, waardoor de accreditatie voor de opleiding in gevaar kwam. De feiten staan vast en leveren plichtsverzuim op. Gezien het grote belang van de hogeschool bij behoud van de accreditatie van de opleiding is het niet onbegrijpelijk dat de werkgever, zeker gezien de verantwoordelijke functie die de werknemer vervult, een disciplinaire maatregel heeft willen opleggen om daarmee een signaal af te geven. Echter, door het ontbreken van controle van de werkgever op het werkproces en het feit dat de werknemer feitelijk al enige tijd was geschorst voordat de disciplinaire maatregel van een schorsing op 28 oktober 2013 werd opgelegd en omdat er geen sprake was van moedwillig handelen door de werknemer, acht de Commissie de opgelegde maatregel van een disciplinaire schorsing van twee maanden niet in verhouding staan tot het gepleegde plichtsverzuim. Beroep gegrond.