Datum uitspraak: 13-05-2020
Nummer uitspraak: 109096/109149
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft een boek geschreven over (het onderwijs aan) de onderwijsinstelling waar zij werkt. De publicatie leidt tot onrust binnen de organisatie en de werkgever besluit de werknemer te schorsen bij wijze van ordemaatregel. Er volgen twee schorsingen voor vier weken en een derde voor de duur van drie maanden.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de twee korte schorsingen is gegrond. Het beroep tegen de schorsing voor drie maanden is ongegrond.

Toelichting
Bij de eerste twee schorsingen heeft de werkgever in strijd met de formaliteiten gehandeld. Voor de derde schorsing geldt dat er geen draagvlak voor de werknemer meer lijkt te zijn op de instelling. De werkgever heeft tijd nodig gehad om een oplossing te zoeken en heeft mediation gestart. Het is begrijpelijk dat daarom op dat moment de schorsing is verlengd.