Datum uitspraak: 29-11-2004
Nummer uitspraak: 102636
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie oordeelt dat het maken van een tweetal - door de werknemer erkende - seksueel getinte opmerkingen naar eindexamenleerlingen HAVO/VWO, neerkomen op plichtsverzuim als bedoeld in artikel H-42 CAO-BVE. Een docent behoort niet op een dergelijke wijze met zijn leerlingen te communiceren. Dat de opmerkingen en de handeling zijn verricht in een bepaalde context, doet hieraan niet af. Gezien de omstandigheden (geen structurele handelwijze, de toezegging van de werknemer 'zijn best te zullen doen', het lange dienstverband alsmede het - onweersproken - goede functioneren van de werknemer, acht de Commissie een berisping disproportioneel. Werkgever had kunnen volstaan met een waarschuwing.
Beroep gegrond.