Datum uitspraak: 25-08-2008
Nummer uitspraak: 103708
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is wiskundedocent en voert onder meer aan dat de werkgever ten onrechte geen controleerbare gegevens heeft verstrekt waaruit blijkt dat de gekozen omvang van de inkrimping bij de afdeling VAVO noodzakelijk is en dat het Sociaal Plan oneigenlijk is gebruikt voor het realiseren van een personeelsreductie. Het door de werkgever gehanteerde Sociaal Plan Educatie alsmede de afvloeiingsregeling zijn overeengekomen met de Centrales en de MR waardoor de Commissie zich terughoudend opstelt in de toetsing van de in dat kader gemaakte afspraken. Niet gebleken is dat de werkgever ten aanzien van de werknemer een onjuiste uitvoering aan de afvloeiingsregeling heeft gegeven. Ook de overige door werknemer aangevoerde gronden, kunnen niet tot gegrondheid van het beroep leiden. Beroep ongegrond.