Datum uitspraak: 21-07-2008
Nummer uitspraak: 103698
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is basisdocent en voert aan dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen bij het vinden van ander werk en dat aan een collega, die boven haar op de afvloeiingslijst staat, ten onrechte tijdelijke vervangingswerkzaamheden zijn toegekend. Het door de werkgever gehanteerde Sociaal Plan Educatie alsmede de afvloeiingsregeling zijn overeengekomen met de Centrales en geaccordeerd door de MR. Aangezien werknemer op grond van haar plaats op de afvloeiingslijst voor ontslag in aanmerking kwam, heeft de werkgever haar op grond van het bepaalde in artikel H-57 onder c CAO-BVE mogen ontslaan. Dat niet werknemer maar haar collega die boven haar op de afvloeiingslijst stond, inmiddels op tijdelijke basis vervangingswerkzaamheden verricht, staat, gelet op de aard van de vervangende werkzaamheden, te weten die van een adjunct-directeur, niet aan het ontslag in de weg omdat deze collega in tegenstelling tot werknemer over ervaring beschikt op het gebied van coördineren. De werkgever heeft werknemer voor een periode van 6 maanden individuele begeleiding aangeboden bij het zoeken naar ander werk. Dat de door de werkgever aangeboden vacatures, waaronder die van leraar Nederlands en leraar Maatschappijleer door werknemer niet als passend worden beschouwd omdat zij in het NT-2 onderwijs werkzaam wenst te blijven, kan de werkgever niet worden tegengeworpen. De werkgever heeft hiermee voldaan aan de in artikel 4.2.3 Sociaal Statuut genoemde inspanningsverplichting om tenminste tweemaal een passende functie aan te bieden. Beroep ongegrond.