Datum uitspraak: 13-12-2004
Nummer uitspraak: 102707
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens slechts bedrijfseconomische omstandigheden. Over de bedrijfseconomische omstandigheden heeft de werkgever overleg gevoerd met de vakcentrales hetgeen heeft geresulteerd in een Sociaal Statuut en een Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan is onder meer bepaald dat medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zullen worden ontslagen op grond van hun bovenformatieve status. Als gevolg van een eerdere uitspraak van de Commissie is de werknemer met ingang van 01-08-2003 in vaste dienst van de werkgever. Het ontslag van de werknemer is derhalve in strijd met de met de vakcentrales gemaakte afspraken hetgeen de Commissie onredelijk en onzorgvuldig acht. De Commissie meent dat het op de weg van de werkgever ligt om, wanneer duidelijkheid bestaat over het aantal medewerkers in vaste dienst, het overleg met de vakcentrales te heropenen en tot nieuwe afspraken te komen. Zolang deze afspraken er niet zijn, kan niet worden overgegaan tot ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen.
Beroep gegrond.