Datum uitspraak: 16-06-2014
Nummer uitspraak: 105976
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer, projectleider, betwist de noodzaak tot ontslag niet, maar stelt dat de door hem verrichte werkzaamheden als accountmanager nog bestaan. Voorts stelt hij dat hij, in plaats van een collega met een kortere diensttijd, had moeten worden herplaatst in de functie van beleidsmedewerker 2. De functie van accountmanager komt niet voor in het actuele functiebouwwerk van de hogeschool, zodat de werknemer niet in deze functie kan worden herplaatst. De werkgever heeft voldoende onderbouwd dat de werkzaamheden van werknemer zijn vervallen. Werknemer heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat zijn werkzaamheden nagenoeg overeen kwamen met die van zijn collega projectleider die in de functie van beleidsmedewerker is herplaatst. Werkgever heeft voldoende invulling gegeven aan de herplaatsingsverplichting als genoemd in artikel Q-2 lid 1 cao-hbo, zodat hij in redelijkheid het dienstverband heeft kunnen opzeggen op grond van opheffing van de betrekking. Beroep ongegrond.