Datum uitspraak: 28-09-2018
Nummer uitspraak: 108301
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden, omdat het medezeggenschapsorgaan het vertrouwen in de directie had opgezegd en de academie te kampen had met financiële tekorten. Volgens de werkgever is er geen sprake van een schorsing.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De omstandigheden van het geval maken dat er feitelijk sprake is van een schorsing. Omdat er feitelijk sprake is van een schorsing staat de beroepsgang naar de Commissie open. De werkgever had de regels omtrent schorsing uit de cao moeten volgen. Omdat dat niet is gebeurd, is het beroep gegrond.