Datum uitspraak: 27-05-2003
Nummer uitspraak: 102207
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster is zonder toestemming te vragen aan de direct leidinggevende buiten de vakantieperiode van de instelling vertrokken naar Indonesië, dit in verband met een familiefeest. Zij heeft wel haar afwezigheid per e-mail doorgegeven aan de roostermaker en daarbij aangegeven hoe haar afwezigheid kon worden opgevangen. De roostermaker heeft zijn e-mail niet gelezen. De Commissie is van oordeel dat het ontstaan van de onrust en problemen niet alleen aan de werkneemster is te wijten maar ook het gevolg is van het gegeven dat de roostermaken het aan hem gerichte e-mailbericht niet gelezen heeft. Gelet hierop en  gezien de lange en onweersproken goede staat van dienst van de werkneemster, alsmede gezien het feit dat de werkneemster te kennen heeft gegeven dat zij een en ander betreurt en haar spijt heeft betuigd, is de Commissie van oordeel dat het nemen van een disciplinaire maatregel niet in verhouding staat tot het door de werkneemster gepleegde verzuim. Beroep gegrond.