Datum uitspraak: 02-10-2003
Nummer uitspraak: 102303
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster heeft enige examens nagekeken en is deze vervolgens kwijt geraakt. De examens zijn door een collega teruggevonden. De werkgever meent dat de werkneemster haar collega's onvoldoende heeft ondersteund bij het vinden van oplossingen en geen begrip heeft getoond voor de ernst van de situatie en gevolgen van haar optreden. De Commissie constateert dat er geen heldere werkafspraken lagen en dat de werkneemster duidelijk heeft aangegeven haar excuses aan de studenten te willen maken en haar verantwoordelijkheid voor het kwijtraken van de examens te willen nemen.
Hiermee is er volgens de Commissie onvoldoende feitelijke grondslag voor de conclusie dat de werkneemster plichtsverzuim zou hebben gepleegd. Beroep is gegrond.