Datum uitspraak: 25-04-2002
Nummer uitspraak: 102129
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft op het laatste moment een afspraak met een student omtrent de verdediging van een scriptie afgezegd. Daarbij heeft de werknemer bij de volgende afspraak zonder partijen hierover te berichten een collega zijn plaats laten innemen. De werkgever meent dat in het licht van voorgaande incidenten een berisping op zijn plaats is. Volgens de werknemer was afgesproken dat de student zijn scriptie aan zou passen om deze vervolgens aan hem te zenden. Hierbij moest een uiterste termijn in acht genomen worden omdat ter voorbereiding van de verdediging een aantal acties van de werknemer noodzakelijk was. De Commissie oordeelt dat de werknemer de scriptie ruim te laat ontving. Hij wist daarmee reeds vijf dagen van tevoren dat de verdediging van de scriptie niet door kon gaan. Desondanks heeft hij gewacht tot het laatste moment met afzeggen. Hiermee heeft hij verwijtbaar slordig gehandeld. Dit geldt te meer nu de verdediging ten overstaan van een aantal medewerkers van het bedrijf waar de student aan verbonden was zou geschieden zodat de werknemer had dienen te beseffen dat hierdoor meerdere mensen zouden kunnen worden getroffen. Voorts is de Commissie van oordeel dat de werknemer onjuist heeft gehandeld door zich bij de afstudeerscriptie op 28-09-2002 te laten vertegenwoordigen door een collega-docent zonder alle betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen of te doen stellen. Beroep ongegrond