Datum uitspraak: 26-10-2011
Nummer uitspraak: 105008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer was sinds 2008 in tijdelijke dienst op wisselende gronden en stelt inmiddels in vaste dienst te zijn. De werkgever stelt dat van een dienstverband voor onbepaalde tijd geen sprake kan zijn omdat de werknemer, die een bewijs van bekwaamheid voor het vak Techniek heeft, niet bevoegd is het vak Natuurkunde te geven.In de wet noch CAO is basis te vinden voor de stelling dat een benoeming voor onbepaalde tijd slechts mogelijk is indien de werknemer een bewijs van bekwaamheid heeft voor het door hem te geven vak. Voorts heeft de werkgever na het eerste dienstverband het dienstverband met de werknemer verlengd voor 12 maanden op grond van bijzondere omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is niet gebleken. Omdat ook voor het overige niet gebleken is van feiten of omstandigheden die volgens de CAO VO een voortzetting van het dienstverband per 1 augustus 2009 voor bepaalde duur mogelijk maakten en omdat de werknemer in het bezit was van een wettelijke onderwijsbevoegdheid, dient het dienstverband van 1 augustus 2009 beschouwd te worden als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Aldus heeft die de werknemer ontslagen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd op grond van het niet hebben van een bevoegdheid voor het vak Natuurkunde. Omdat het niet hebben van een bepaalde bevoegdheid geen reden kan zijn voor een ontslag uit een vast dienstverband, kan het ontslag geen stand houden. Beroep gegrond.