Datum uitspraak: 25-03-2004
Nummer uitspraak: 102500
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is ontslagen op grond van blijvende arbeidsongeschiktheid per 01-02-2002. De werknemer heeft vervolgens enkele malen de werkgever benaderd met het verzoek om hem te herplaatsen. De werkgever wenst hiertoe niet over te gaan. In artikel 4.1.5. WEB juncto artikel N-1 CAO-BVE is limitatief opgenomen tegen welke beslissingen een werknemer beroep kan instellen bij de Commissie. De weigering om een gewezen werknemer een functie aan te bieden en de weigering om in te gaan op een loonvordering vallen hier niet onder. Wel is op grond van genoemde artikelen beroep mogelijk tegen een beslissing inhoudende ontslag. De werkgever betwist echter dat sprake is van een arbeidsovereenkomst die zou zijn ingegaan op 01-02-2002 waarmee hij voorts ontkent dat een ontslagbeslissing is genomen. De Voorzitter oordeelt dat derhalve geen beslissing is genomen, gericht op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.Hiermee is geen sprake van een voor beroep vatbare beslissing.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.