Datum uitspraak: 20-02-2004
Nummer uitspraak: 102449
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is met ziekteverlof en verzoekt de bedrijfsarts om toestemming om met vakantie te gaan. De bedrijfsarts verleent deze toestemming en stelt de werkgever hiervan nog dezelfde dag op de hoogte. Werkneemster vertrekt de volgende dag met vakantie. Twee dagen later wordt de aangetekende brief van de werkgever aangeboden dat werkneemster zich beschikbaar dient te houden voor een oproep van de bedrijfsarts. De werkgever stelt dat de werkneemster ook met hem overleg had moeten plegen over het met vakantie gaan en houdt over een maand 30% van de bezoldiging in als disciplinaire maatregel.
De bedrijfsarts was een vervanger en niet geheel op de hoogte van de actuele situatie. Daarbij had de werkgever de werkneemster in het verleden meegedeeld dat zij niet zonder toestemming van de werkgever met vakantie mocht gaan. Onder deze omstandigheden heeft de werkneemster niet zorgvuldig gehandeld, hetgeen neerkomt op plichtsverzuim. Omdat de werkgever niet onmiddellijk via telefoon of een bezoek contact met de werkneemster heeft opgenomen en in de procedure die leidde tot de disciplinaire maatregel niet zorgvuldig heeft gehandeld, acht de Commissie de opgelegde maatregel niet proportioneel.
Beroep gegrond.