Datum uitspraak: 13-01-2021
Nummer uitspraak: 109431
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer is benoemd in de functie van docent LC en heeft gesolliciteerd naar de functie van senior docent LD. Er waren negen kandidaten die allen formeel benoembaar waren en er was plek voor 3,0 fte. De werknemer is afgewezen omdat de vier kandidaten overall beter voldeden aan de voor de functie benodigde kwalificaties. De werknemer is van mening dat sprake is van een onzorgvuldige procedure en stelt beroep in bij de Commissie.   

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft bij de beoordeling om een werknemer al dan niet te bevorderen een zekere mate van beleidsvrijheid. Daarom toetst de Commissie marginaal, wat wil zeggen dat zij beoordeelt of de werkgever de daarvoor beschreven procedure juist heeft gevolgd en of hij in redelijkheid tot het besluit kon komen om de werknemer niet te bevorderen. De procedure is met instemming van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen en er zijn objectieve criteria bepaald waaraan de werknemer dient te voldoen.
De procedure is daarmee juist gevolgd en de werkgever heeft in redelijkheid het bestreden besluit kunnen nemen. 

Trefwoorden: