Datum uitspraak: 24-06-2022
Nummer uitspraak: 2022025147
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer, benoemd als docent LB, heeft met de werkgever afspraken gemaakt over het volgen van een traject om te voldoen aan de functievereisten van een LD-docent. Gedurende het traject wordt de werknemer in een LD-functie benoemd. Als er geen positieve beoordeling volgt, wordt de werknemer terug gezet in de LB-functie.
Na afloop van het traject deelt de werkgever mee dat de werknemer niet voldoet aan de functievereisten van een LD-docent en dat hij daarom wordt teruggeplaatst. De werknemer is het daar niet mee eens. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft bij de beoordeling om een werknemer al dan niet definitief te bevorderen een zekere mate van beleidsvrijheid. Daarom is sprake van een marginale toetsing. 
Partijen hebben onderling afspraken gemaakt over het te volgen traject. De werkgever is deze afspraken nagekomen. Dat het traject eerder is gestopt dan afgesproken is niet gebleken. Verder heeft de coach het beoordelingsformulier docent LD ingevuld. De werknemer heeft dit formulier voor de start van het traject van de werkgever ontvangen, zodat de werknemer wist op welke onderdelen hij beoordeeld zou worden. 
Op grond van de beoordeling van de coach en de beoordeling van de teamleider, heeft de werkgever besloten om de werknemer terug te plaatsen. Niet gebleken is dat de werkgever hierin een kennelijk onjuiste afweging heeft gemaakt. 
De procedure is daarmee juist gevolgd en de werknemer heeft in redelijkheid het bestreden besluit kunnen nemen.

Trefwoorden: