Datum uitspraak: 01-11-2004
Nummer uitspraak: 102609
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens einde OALT-bekostiging. De werknemer stelt dat de werkgever niet zorgvuldig onderzocht heeft of er een passende functie voor hem was. Er zijn verschillende vacatures binnen de scholen van het bevoegd gezag geweest, terwijl hij daar niet voor is benaderd.
Gebleken is dat op de door de werkgever opgerichte nieuwe basisschool in Dordrecht geen onderwijsassistent is benoemd. Voorts is gebleken dat op de andere onder het bestuur van de werkgever staande school evenmin formatieruimte beschikbaar is. De werkgever heeft in het regionaal overlegorgaan overleg gevoerd over oplossingen voor het boventallig personeel. Ook heeft de werkgever overleg gevoerd over te volgen scholing. De werknemer heeft deelgenomen aan een specifiek taaltraject gericht op het behalen van een onderwijsbevoegdheid en hij heeft een taalassessment gedaan, waarvoor hij echter niet geslaagd is. Hierdoor heeft hij de verkorte opleiding PABO niet kunnen volgen. De werkgever heeft een verzoek van de werknemer om de lerarenopleiding Frans -2e graads - te mogen volgen akkoord bevonden onder de voorwaarde dat de werknemer de kosten achteraf zou kunnen declareren alsmede de voorwaarde dat hij de vergoeding zou dienen terug te betalen indien hij zijn dienstverband bij de werkgever zelf zou beëindigen. De werknemer heeft hierop besloten de opleiding niet te volgen. Voorts is de werknemer op kosten van de werkgever geplaatst in een outplacement traject.
De door de werkgever gestelde voorwaarden aan de scholing zijn niet redelijk. Juist omdat de scholing samenhangt met te verwachten beëindiging van het dienstverband dient de werkgever zich terughoudend op te stellen met het verbinden van voorwaarden aan te volgen scholing. Hier staat tegenover dat de werknemer, hoewel hij op de hoogte was van de ontslagdreiging, zelf geen nadere actie heeft ondernomen om zich te scholen zodat aan het verzuim van de werkgever geen doorslaggevend belang wordt gehecht.De werkgever heeft voldoende invulling gegeven aan zijn inspanningsverplichtingen. Beroep ongegrond.