Datum uitspraak: 01-11-2004
Nummer uitspraak: 102608
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens einde OALT-bekostiging. De werknemer stelt dat de werkgever niet zorgvuldig onderzocht heeft of er een passende functie voor hem is. Er zijn verschillende vacatures binnen de scholen van het bevoegd gezag geweest, terwijl hij daar niet voor is benaderd. Evenmin heeft de werkgever het aanbod om de schoonmaakwerkzaamheden van de school over te nemen in overweging genomen. De werknemer heeft met ondersteuning van de werkgever - middels vergoeding van kosten en verlenen van studieverlof - de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd en met goed resultaat afgerond.
Gebleken is dat op de door de werkgever opgerichte nieuwe basisschool in Dordrecht geen onderwijsassistent is benoemd. Voorts is gebleken dat op de andere onder het gezag van de werkgever staande school evenmin formatieruimte beschikbaar is. De werkgever heeft in het regionaal overlegorgaan overleg gevoerd over oplossingen voor het boventallig personeel. Ook heeft de werkgever overleg gevoerd over te volgen scholing. De werknemer heeft een taalassessment gedaan, waarvoor hij geslaagd is. Omdat hij echter geen baangarantie van de werkgever kreeg heeft hij hieraan geen vervolg gegeven en heeft hij de verkorte opleiding PABO niet gedaan. Voorts is de werknemer op kosten van de werkgever geplaatst in een outplacement traject. Dat de werkgever niet is ingegaan op het aanbod van de werknemer om de schoonmaakwerkzaamheden van de school op bedrijfsmatige basis over te nemen omdat bij voorkeur gebruik gemaakt wordt van een gecertificeerd schoonmaakbedrijf is niet onredelijk.
De werkgever heeft voldoende invulling gegeven aan zijn inspanningsverplichtingen. Beroep ongegrond.