Datum uitspraak: 15-10-2004
Nummer uitspraak: 102565
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever heeft werknemer ontslagen wegens opheffing van de betrekking in verband met de stopzetting van de OALT-bekostiging. Werknemer was ten tijde van de opzegging ziek en heeft zich conform art. 7:677 lid 5  BW binnen 2 maanden door middel van een brief aan de werkgever beroepen op de vernietigingsgrond dat hij nog geen 2 jaar ziek is. Werkgever voert aan dat het opzegverbod niet geldt in het geval dat de werknemer is ontslagen wegens opheffing van de betrekking.
De Commissie oordeelt dat van een uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte geen sprake is omdat stopzetting van het OALT-onderwijs aan de betrokken school niet kan worden aangemerkt als beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het onderdeel van de onderneming als bedoeld in art. 7:670b lid 2 BW. Beroep gegrond.