Datum uitspraak: 21-02-2003
Nummer uitspraak: 102188
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Overschrijding beroepstermijn. De werknemer beweert binnen de beroepstermijn een eerder beroepschrift te hebben toegezonden, dat de Commissie niet heeft bereikt. Nu het beweerde eerdere beroepschrift niet aangetekend is verzonden, is er geen bewijs dat het daadwerkelijk binnen de geldende termijn is verzonden. Beroep niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding
 

Trefwoorden: