Datum uitspraak: 21-02-2003
Nummer uitspraak: 102184
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De overeengekomen afvloeiingsregeling voorziet in indeling docenten in 3 leeftijdcohorten die in elkaar geschoven worden tot één afvloeiingslijst. Vervolgens komt de oudste het eerst voor ontslag in aanmerking. De Commissie oordeelt het beroep gegrond omdat het ontslag onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is (niettegenstaande het verzoek van de werknemer heeft de werkgever de afvloeiingslijst niet overgelegd) en omdat het ontslag in strijd is met het verbod op onderscheid naar leeftijd. Beroep gegrond.