Datum uitspraak: 05-03-2013
Nummer uitspraak: 105625
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zonder opgave van reden op 30 en 31 oktober niet op het roc aanwezig was. Tegen de achtergrond van een drietal eerdere incidenten, was dit voor de werkgever de druppel die de emmer deed overlopen. De werknemer was bezig met re-integratie in een voor hem nieuwe functie en er was nog overleg over zijn functie-invulling. Tegen de achtergrond van een eerdere onvoldoende beoordeling en geen concrete functie-invulling is het niet onbegrijpelijk dat de werknemer een gesprek met zijn coach op 1 november gedegen wilde voorbereiden en besloot dit thuis te doen. De werkgever heeft de afwezigheid van de werknemer pas opgemerkt nadat de werknemer dit zelf aan de werkgever had verteld. Wanneer de werkgever andere verwachtingen had van de werknemer, had de werkgever dit duidelijk moeten maken. De door de werkgever genoemde drie incidenten leveren afzonderlijk noch in samenhang met het niet op het werk verschijnen op 30 en 31 oktober een dringende reden voor ontslag op. Hierbij weegt tevens mee dat de werknemer 36 jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Aldus is er geen sprake van hardnekkige werkweigering die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Beroep gegrond.