Datum uitspraak: 11-11-2014
Nummer uitspraak: 106427
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer behoorde tot de docenten aan wie nogmaals de mogelijkheid werd geboden een volledig portfolio-assessment af te leggen om een onderwijsbevoegdheid te verkrijgen. De werkgever heeft het portfolio ingezien en geconcludeerd dat een 360 graden feedback niet door een collega was opgesteld en tevens dat het beoordelingsformulier van de leidinggevende niet het formulier betrof dat deze recent ten behoeve van de portfolio had opgesteld. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet wegens bedrog als gevolg van fraude en valsheid in geschrifte. Weliswaar had ook de werknemer moeten begrijpen dat de meest recente verklaring van zijn leidinggevende in het portfolio had moeten worden opgenomen, maar het feit dat hij een eerdere, voor hem gunstiger, verklaring - ongewijzigd - in zijn portfolio heeft opgenomen, is niet aan te merken als fraude. Wat betreft de in het portfolio opgenomen 360 graden feedback staan de verklaringen van de werknemer en de werkgever lijnrecht tegenover elkaar en is niet komen vast te staan dat de werknemer de 360 graden feedback valselijk heeft opgemaakt. De werkgever heeft deze redenen dan ook niet in redelijkheid als dringende reden aan het ontslag ten grondslag kunnen leggen. Beroep gegrond.