Datum uitspraak: 31-10-2013
Nummer uitspraak: 105789
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft door het verstrekken van valse en onjuiste informatie het noodzakelijk vertrouwen van de werkgever zodanig geschonden dat van de werkgever niet gevergd kon worden dat deze de arbeidsverhouding zou laten voortduren. Dat de werknemer ten tijde van het ontslag arbeidsongeschikt was doet daar niet aan af omdat het opzegverbod tijdens ziekte op grond van het bepaalde in artikel 7:670 b lid 1 BW niet geldt in geval van een ontslag wegens een dringende reden. Het ontslag is echter niet onverwijld gegeven. De hogeschool heeft aanvankelijk nagelaten actief een onderzoek te starten. Ook toen begin maart 2013 duidelijk was geworden dat de werknemer de gestelde titels niet daadwerkelijk had behaald, heeft de hogeschool gewacht met het nemen van een ontslagbeslissing terwijl op dat moment buiten twijfel was dat de werknemer de hogeschool had misleid en er derhalve niet meer gesproken kon worden van vermoedens. Door de werknemer vervolgens nog 14 dagen de tijd te geven om te reageren op de bevindingen van de hogeschool, heeft de hogeschool niet met de voor een ontslag wegens een dringende reden vereiste voortvarendheid gehandeld. Beroep gegrond.