Datum uitspraak: 11-10-2011
Nummer uitspraak: 105027
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer, conciërge, is op staande voet ontslagen wegens het meenemen van een gevonden mobiele telefoon uit de conciërgeloge op school, welke telefoon hij vervolgens via zijn zoon aan een derde heeft verkocht. De aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten zijn voldoende aannemelijk geworden en gezien de aard en ernst van deze feiten is sprake van een dringende reden op grond waarvan van de werkgever redelijkerwijze niet meer verlangd kon worden het dienstverband met de werknemer te laten voortduren. Voorts is het ontslag onverwijld verleend.
Beroep ongegrond.