Datum uitspraak: 07-07-2009
Nummer uitspraak: 104117
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ontslag is gebaseerd op terugkerend plichtsverzuim. Werkneemster heeft erkend dat zij zich meerdere malen te laat heeft ziek gemeld dan wel te laat op school is verschenen. Ten aanzien van het argument van de werkgever dat er sprake is van de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, overweegt de Commissie dat ter zitting gebleken is dat de laatste twee schriftelijke berispingen zijn opgelegd in een periode waarin werkneemster (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was en een zware kuur volgde met als één van de bijwerkingen zware vermoeidheidsklachten. Hierdoor kan niet staande worden gehouden dat er sprake is van dermate ernstig opeenvolgend plichtsverzuim op grond waarvan van de werkgever niet langer gevergd kan worden het dienstverband te laten voortduren. Voorts is de Commissie onvoldoende gebleken dat de werkgever voldoende rekening heeft gehouden met de persoonlijke omstandigheden en belangen van werkneemster. Gelet hierop en mede in acht nemend de ingrijpende gevolgen van een ontslag op staande voet, is er onvoldoende basis voor dit ontslag. Beroep gegrond.