Datum uitspraak: 31-10-2002
Nummer uitspraak: 102110
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster heeft de directeur basisschool verzocht om reeds voor de zomervakantie met vakantie te mogen gaan. De directeur heeft werkneemster doorverwezen naar de werkgever die de toestemming heeft geweigerd. Desondanks is werkneemster op het door haar gewenste tijdstip met vakantie gegaan. Hierop ontslaat de werkgever appellante een week na kennisneming van dit feit op staande voet, met terugwerkende kracht van een week.
De Commissie oordeelt dat een ontslag met terugwerkende kracht niet is toegestaan en dat het ontslag niet onverwijld is gegeven aangezien het schoolbestuur als werkgever twee maal per week samenkomt en in noodgevallen wordt opgeroepen.
Ten overvloede overweegt de Commissie dat appellante laakbaar heeft gehandeld door zonder toestemming van de werkgever met vakantie te gaan.
Beroep gegrond.