Datum uitspraak: 26-11-2013
Nummer uitspraak: 105815
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft twee reorganisaties doorgevoerd. De werknemer is in de eerste reorganisatie niet geplaatst. Hierna is hij tijdelijk tewerkgesteld, maar hij is niet in de tweede reorganisatie opgenomen. De werkgever heeft vervolgens het dienstverband met de werknemer opgezegd wegens andere redenen van gewichtige aard. Als reden voert de werkgever aan dat hij na (de eerste) reorganisatie geen interne of externe plaatsingsmogelijkheden meer ziet voor de werknemer.
De werknemer bezette ten tijde van de bestreden beslissing een volwaardige formatieplaats. Voor zover een nieuwe bezuinigingsronde een beletsel vormde voor het continueren van de werkzaamheden op die formatieplaats, had de werknemer opgenomen moeten worden in de nieuwe reorganisatieronde en had het bijbehorende Sociaal Plan, indien het reorganisatieplan daar aanleiding toe gaf, ook op hem van toepassing moeten worden verklaard. Het is niet juist om in die situatie vanwege de bezuinigingsronde het dienstverband op te zeggen op grond van andere redenen van gewichtige aard. Beroep gegrond.