Datum uitspraak: 21-03-2003
Nummer uitspraak: 102180
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer voert aan dat de werkgever onvoldoende heeft gekeken of plaatsing op een andere werkplek mogelijk was. De werkgever stelt dat een herplaatsingsonderzoek niet is uitgevoerd omdat de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage (80-100%) herplaatsing uitsluit. De Commissie overweegt dat gelet op de aard van de klachten, de mate van arbeidsongeschiktheid voor de huidige functie (80 - 100%) en eerdere pogingen tot reïntegratie die mislukten, van de werkgever niet gevergd kan worden over te gaan tot verder onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden. Dit geldt temeer nu appellante niet heeft aangegeven in welke functie zij inzetbaar zou zijn. Beroep ongegrond.