Datum uitspraak: 28-03-2011
Nummer uitspraak: 104772
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Omdat werkneemster als hoofdinstructeur beschouwd kan worden als iemand die les geeft aan een onderwijsgevende instelling is ingevolge artikel 2 onder b BBA geen ontslagvergunning vereist. De Commissie is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. Wat betreft het ontslag staat vast dat de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster langer dan twee jaar heeft geduurd en herstel binnen zes maanden na het ontslag niet valt te verwachten. Werkneemster is door het UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard. De arbeidsdeskundige acht werkneemster marginaal belastbaar en heeft geoordeeld dat zij op medische gronden ongeschikt is voor het uitoefenen van haar eigen functie en dat er voor haar geen herplaatsingsmogelijkheden zijn in eigen, eigen aangepast of ander werk bij de eigen werkgever. De werkgever zijn geen maatregelen opgelegd in verband met mogelijke tekortkomingen in zijn re-integratieverplichtingen. Uitgaande van de gebleken zeer geringe mogelijke inzetbaarheid van werkneemster en gezien haar volledige arbeidsongeschiktheid en de bevindingen van het UWV heeft de werkgever in redelijkheid tot ontslag kunnen beslissen. Beroep ongegrond.