Datum uitspraak: 16-07-2010
Nummer uitspraak: 104473
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer voert aan dat de werkgever ernstig is tekortgeschoten in zijn verplichtingen aangaande de re-integratie en dat de gevolgen van het ontslag te ernstig zijn, gezien de mogelijkheden voor de werknemer om weer aan het werk te komen. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft langer dan twee jaar geduurd en herstel binnen zes maanden na het ontslag valt niet te verwachten. De werknemer is door het UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard. In de rapportage van de arbeidsdeskundige is aangegeven dat de theoretische verdiencapaciteit van de werknemer nul is en dat er geen herplaatsings-mogelijkheden bij de werkgever zijn. De werkgever zijn geen maatregelen opgelegd in verband met mogelijke tekortkomingen in zijn re-integratieverplichtingen. Uitgaande van de gebleken zeer geringe mogelijke inzetbaarheid van de werknemer alsmede gezien diens volledige arbeidsongeschiktheid en de bevindingen van het UWV heeft de werkgever in redelijkheid tot ontslag kunnen beslissen. Beroep ongegrond.