Datum uitspraak: 28-07-2009
Nummer uitspraak: 103986
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster stelt dat de werkgever zijn reintegratieverplichtingen niet is nagekomen.
De werkgever heeft de reïntegratie van de werkneemster in eerste instantie niet voortvarend ter hand genomen. Gaandeweg heeft de werkgever dit echter hersteld door haar outplacement aan te bieden, door haar reïntegratie-werkzaamheden in twee functies op de instelling aan te bieden en door haar te begeleiden naar werkzaamheden bij een andere onderwijsinstelling. Daarenboven heeft de werkgever de werkneemster ook ondersteuning aangeboden voor het geval zij een terugkeer naar (een functie op) de Antillen zou overwegen. Voorts is gesteld noch gebleken dat het UWV de reïntegratie-inspanningen van de werkgever als onvoldoende heeft beoordeeld.
Beroep ongegrond.