Datum uitspraak: 11-03-2005
Nummer uitspraak: 102783
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroepstermijn is met 2 maanden en 20 dagen overschreden, volgens appellante omdat de werkgever in de ontslagbrief heeft aangegeven dat zij na haar ontslagdatum recht zou hebben op een ziekte-uitkering, hetgeen op het moment dat de ontslagdatum was gepasseerd, niet bleek te kloppen.
De Voorzitter oordeelt in vereenvoudigde behandeling dat de mededeling in de ontslagbrief, namelijk dat appellante een ziekte-uitkering na ontslag kan aanvragen, geen reden is om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Het ligt op de weg van de werknemer om er zich binnen de beroepstermijn van te vergewissen of er redenen zijn om beroep in te stelen. Appellante had in afwachting van zekerheid omtrent haar uitkering, binnen de beroepstermijn beroep in kunnen stellen. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.