Datum uitspraak: 30-08-2004
Nummer uitspraak: 102532
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster heeft de termijn van 6 weken voor het indienen van beroep met 153 overschreden. Volgens artikel 9 lid 2 van het reglement van de Commissie van Beroep laat de Commissie niet-ontvankelijkverklaring op grond van termijnoverschrijding achterwege indien betrokkene aantoont de voorziening in beroep te hebben gevraagd zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verlangd kon worden. De werkneemster heeft beroep ingesteld nadat zij in een zogeheten intakegesprek bij het CWI is gewezen op deze mogelijkheid. De Commissie overweegt dat de werkgever weliswaar heeft verzuimd de werkneemster op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, maar dat werkneemster blijkbaar zelf niet de noodzaak voelde zich tegen het ontslag te verzetten. Evenmin heeft zij zelf actie ondernomen richting de werkgever om passende arbeid te verkrijgen. Onder deze omstandigheden oordeelt de Commissie dat de werkneemster de voorziening in beroep niet zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verlangd kon worden heeft gevraagd.
Beroep niet-ontvankelijk.